PRODUKTOVÝ KATALÓG

Produktový katalóg slúži ako zoznam tovaru, ktorý je možné zakúpiť na predajni formou fyzickej objednávky. Ceny tovaru nachádzajúceho sa už na predajni môžu byť rozdielne ako ceny uvádzané v katalógu. Predajné ceny uvedené v katalógu platia len v prípade objednávky a následného vyzdvihnutia na predajni s dodacou lehotou cca 5 pracovných dní. Výsledná cena objednaných tovarov je konečná s DPH. Spôsob objenávania je založený na číselných kódoch, názve a množstve tovarových jednotiek. Tieto je možné zaznačiť do vytlačeného objednávkového tlačiva a následne objednať na prevádzke. Pri objednávke je potrebné vyplatiť 20% finančnú zálohu z celkovej hodnoty tovaru ktorá bude odrátaná z konečnej platby.